Mgr. Jaroslav Langer

Fyzioterapeut

Pracuje s dospělými pacienty a dětmi školního věku. Na pacienta se dívá jako na individuální celek a hledá pro něj řešení dle aktuálních potřeb a možností.
Rád kombinuje funkční terapeutické přístupy. V terapii se pacientům snaží zprostředkovat lepší vnímání a pochopení jejich vlastního těla, možnosti práce s pohybem, a tím i cestu k řešení jejich obtíží.