Bc. Jitka Šulcová

Vedoucí fyzioterapeutka

Vystudovala SZŠ obor Fyzioterapie, bakalářské studium absolvovala na FTVS UK v oboru Speciální výchova zdravotně postižených. Po složení atestační zkoušky získala Specializaci odborný fyzioterapeut v oboru Aplikovaná fyzioterapie. V terapii využívá Vojtovu reflexní lokomoci, metodu Ludmily Mojžíšové, mobilizace a měkké techniky dle  prof. Lewita, MDT dle Mc Kenzie, kineziotaping, senzomotorickou stimulaci aj.. Pracuje s pacienty od kojeneckého věku až po dospělé. Převážně se věnuje pacientům s neurologickými diagnózami, s pooperačními a poúrazovými stavy a skoliotikům.