Mgr. Kamila Moravcová

Lektorka

Fyzioterapeutka a lektorka. Magisterské studium fyzioterapie absolvovala na FTVS UK v Praze. V letech 2008-2016 působila v Centru komplexní péče Roseta, což mělo významný podíl na formování jejího celostního přístupu k člověku. Několik let tvořila terapeutické duo s Janou Zajícovou, díky níž měla možnost účastnit se psychoterapie s asistencí koní a získat zkušenost, jak tělesné procesy ovlivňuje lidská mysl.

Ve fyzioterapeutické praxi ji ve funkčním uvažování nejvíce ovlivnil přístup Clary Levitové, studium integrální anatomie a fascie. Orientuje se převážně na problematiku ženského zdraví. Od r. 2020 se intenzivně věnuje studiu biotensegrity se zaměřením na strukturu a chování lidského těla. Od r. 2021 je její učitelkou Susan Lowell de Solórzano.

Je součástí osmičlenného týmu, který vede mezinárodní kurzy Aplikované biotensegrity pro fyzioterapeuty a organizuje zájmové skupiny pod záštitou Biotensegrity Archive Stephena M. Levina. Jako externí lektor působí ve výcviku Jóga jako vědomá cesta. Poskytuje odborné konzultace fyzioterapeutům a lektorům pohybu.