MUDr. Lenka Terzipetková

Rehabilitační lékařka

V roce 2000 dokončila studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V roce 2004 získala první atestaci v oboru neurologie, v roce 2009 pak druhou atestaci v oboru FBLR. V roce 2013 získala Licenci vedoucího lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Působila ve FN Motol, v nemocnici v Přerově. v nemocnici Jičín i rehabilitačním ústavu v Kladrubech.

Provádí komplexní lékařská vyšetření pacientů se zaměřením na neurologické onemocnění a poúrazové stavy, edukaci ohledně autoterapie, doporučení vhodných pohybových aktivit zejména ve vztahu k funkčním a neurologickým onemocněním. Poskytuje mobilizační a manipulační výkony, kineziologický taping, terapeutické obstřiky. Ordinuje fyzioterapii a fyzikální terapii, psychoterapii, eventuálně doplňující zobrazovací metody a v případě potřeby i vyšetření specialisty jiných odborností. Radí i v oblasti alternativní medicíny, především akupunktury.

Kromě dospělých vyšetřuje také děti. U školních a předškolních dětí se zaměřuje zejména na chybné držení těla, poruchy chůze (plochonoží, vtáčení špiček, apod.), ale také poruchy jemné a hrubé motoriky. U kojenců a batolat doporučuje rehabilitaci při asymetrickém, predilekčním držení těla a zejména hlavy, při výraznějším opoždění motorického vývoje nebo zhoršené kvalitě pohybu dítěte. V případě podezření na vážnější poruchu vývoje (např. DMO) doporučuje vyšetření jiných odborných lékařů na specializovaném pracovišti.

Dohovoří se anglicky na úrovni středně pokročilý.