Mgr. Marek Král

Lektor

Vystudoval v roce 2000 magisterské studium fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze se specializací na somatopsychoterapii. Mezi lety 2002 až 2008 působil jako asistující lektor Clary Lewitové při vzdělávání fyzioterapeutů v rámci bakalářského i magisterského studia na UK FTVS, jakož i na kurzech Fyzioterapie funkce, přístupu vycházejícího z učení Clary Lewitové. Od roku 2008 pracuje jako samostatný učitel Fyzioterapie funkce jak v kurzech, tak i v rámci výuky bakalářského a magisterského studia na UK FTVS. V současné době je fyzioterapeutem v soukromé ambulanci „die Praxis“, Physiotherapie Thom Kuipers ve Švýcarsku.