Bc. Markéta Zikmundová

Lektorka

Vystudovala na 3.LF a její terapii nejvíce ovlivňuje přístup Clary-Marie H. Lewitové díky své funkčnosti a přirozenosti. Snaží se na člověka dívat jako na celek, vnímá potřebu naučit klienta komunikovat se svým tělem, vnímat ho a tyto dovednosti přenášet do běžného života.