PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D

Lektorka

Fyzioterapeutka, klinický specialista na problematiku poruch pánevního dna, funkčních poruch pohybového systému, jizev a otoků, specialista na problematiku cévní mozkové příhody z pohledu rehabilitace, pedagožka.

Vystudovala v roce 1998 fyzioterapii na FTVS UK Praha, studijní obor Funkční poruchy pohybového systému a v roce 2008 ukončila doktorské studium v oboru Biomechanika se zaměřením na Bioreologii (přetváření biomateriálu v čase). Ve své výzkumné činnosti se mimo jiné široce věnovala problematice poruch pánevního dna, ženské a mužské neplodnosti funkční etiologie, diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému. V roce 1997 absolvovala kurz Léčby funkční ženské sterility podle Mojžíšové a od té doby se zaobírá problematikou funkčních poruch motoriky vázaných na dysfunkce urogenitálního systému. Tuto problematiku momentálně také aktivně přednáší v daném kurzu.

Při své práci využívá mimo jiné poznatky z konceptu PNF, jehož je odbornou garantkou, posturální terapie podle Véleho a Čumpelíka, léčby funkční ženské sterility dle Mojžíšové a informační medicíny. Propaguje tzv. integrační fyzioterapii. Pravidelně se aktivně účastní konferencí s tématikou zaměřenou na oblast pánevního dna a rovněž ji vyučuje v postgraduálních kurzech – včetně Centra komplexní péče Sámova.