Mgr. Michaela Ryznerová

Fyzioterapeutka

Vystudovala obor Fyzioterapie a obor Management ve zdravotnictví. Inspiruje se komplexním přístupem v terapii skolióz paní doktorky Ivety Pallové, se kterou spolupracovala při psaní závěrečných prací.

Pracuje s dospělými a dětmi od školního věku. Zaměřuje se na fyzioterapii skolióz a ráda zařazuje do terapie prvky jógy, která vnímá lidské tělo komplexně. Praktické dovednosti načerpala např. v Oblastní nemocnici Kladno, v IKEM, na odborných kurzech, ale také v CKP Sámova, kde podstoupila stáže během studia.

V terapii využívá především prvky jógy, vývojové kineziologie, senzomotorické stimulace, DNS dle prof. Koláře, relaxační a dechové techniky, kineziotaping a metody cílené na léčbu skolióz, jako je například terapie dle Schrothové.

Terapie poskytuje také v anglickém jazyce.