Bc. Michaela Ryznerová

Fyzioterapeutka

Vystudovala obor Fyzioterapie a v její bakalářské práci na téma Terapie skolióz s využitím jógy potvrdila pozitivní působení jógy na skoliózu páteře. Obdivuje komplexní přístup v terapii skolióz paní doktorky Ivety Pallové, se kterou spolupracovala při psaní výše uvedené práce.

Pracuje s dospělými a dětmi od školního věku. Ráda zařazuje do terapie prvky jógy, která vnímá lidské tělo komplexně a působí na něj ve třech rovinách – fyzické, psychické a duchovní. Baví jí terapie skolióz nejen proto, že s jejich léčbou má osobní zkušenost. Praktické dovednosti načerpala v průběhu praxí např. v Oblastní nemocnici Kladno, ale také v CKP Sámova, kde podstoupila stáž během studia.

V terapii využívá především prvky jógy, vývojové kineziologie, senzomotorické stimulace, DNS dle prof. Koláře, relaxační a dechové techniky, kineziotaping a prvky metod cílených na léčbu skolióz, jako je například terapie dle Schrothové.

Terapie poskytuje také v anglickém jazyce.