Bc. Mikoláš Sviták

Fyzioterapeut

Vystudoval bakalářské studium fyzioterapie na FTVS a nyní nastupuje na navazující magisterské studium na 2. lékařské fakultě.

Vždy s pacientem komunikuje jeho představy o terapii a ve spojení s těmi svými se snaží nastavit společný cíl terapie. Je rád, když pacient v terapii převezme roli hlavní postavy a aktivně se účastní práce na svém těle a zdraví. On jako terapeut poté slouží jako průvodce, který pacientovi pomáhá, aby se na své cestě vydal tím správným směrem. To vše v důvěrném prostředí, které je pro společné hledání příčin obtíží nezbytné.

Terapeuticky rád využívá aktivní přístupy a nebojí se s pacienty ani posilovat. Dále využívá funkční terapeutický přístup dle Clary Lewitové, techniky měkkých tkání, mobilizace a metody na neurofyziologickém podkladě.