Mgr. Miloš Mauer

Lektor

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze, promoce v r. 2005. Ještě za studií pracoval několik měsíců jako sanitář v PL Bohnice, dva roky jako asistent v institutu EEG Biofeedback v Praze pod vedením Dr. Tyla a dva roky jako terapeut v komunitě pro mladistvé klienty závislé na drogách (Alternativa – Praha Prosek). Po studiu pracoval na menší úvazek jako psycholog v oblasti prevence drog a šikany ve školství (o.s. Život bez závislostí), od r. 2005 pracuje ve zdravotnictví, do poloviny roku 2010 jako psycholog ve FNKV Praha na Klinice popáleninové medicíny. Od 6/2011 do 5/2018 pracoval na poloviční úvazek ve Středisku komplexní psychoterapie Liberec, kde se převážně věnoval léčbě psychosomatických poruch, nyní v soukromé ambulanci. Od r. 2006 je odborným asistentem na Ústavu etiky 3. LF. UK, vyučuje lékařskou etiku a komunikaci, V této oblasti také publikuje, Tématu etiky se věnuje také v oblasti psychoterapie (člen etického kolegia ČAP, účast na etickém sympoziu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) ve Vídni 2/2018, přednášková činnost pro členy ČAP). Vystudoval 5tiletý psychoterapeutický psychosomaticky orientovaný výcvik Biosyntéza.