Bc. Radka Kovářová

Fyzioterapeutka

Radku přivedla k fyzioterapii vlastní zkušenost, kdy po porodu císařským řezem hledala možnosti, jak navrátit své tělo k harmonickému fungování. Fyzioterapii vystudovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V následné praxi a na odborných kurzech se věnovala mimo jiné problematice jizev a tomu, jak jizvy ovlivňují pohybový aparát.
Terapii připravuje každému klientovi na míru podle jeho cílů a časových možností. Využívá prvky založené na vývojové kineziologii a metody na neurofyziologickém podkladě, především Akrální koaktivační terapii, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Dynamickou neuromuskulární stabilizaci a Senzomotorickou stimulaci. Dále též využívá měkké a mobilizační techniky, kinesiotaping, léčebné tělesné aktivity aj. Zastává názor, že terapii by měl klient chápat, proto se s vámi o své zkušenosti ráda podělí.