Mgr. Radka Mikyšková

Fyzioterapeutka

Radka Mikyšková vystudovala FTVS UK magisterské studium fyzioterapie, obor funkční poruchy hybného systému. Během své praxe prošla lůžková oddělení fyzioterapie ve FN Pod Petřínem (dnes NMSSKB) a ve FN Bulovka. Další zkušenosti v oboru získala na fyzioterapeutické ambulanci, kde se setkávala s pacienty od dětského věku až po seniory.

Její práci inspirovali prof. K. Lewit, doc. F. Véle, prof. V. Vojta, C. Lewitová, Dr. Rašev, p. Holubářová a celá dlouhá řada fyzioterapeutů. Na vysoké škole se měla možnost seznámit s prvky reflexní lokomoce, Brüggerova konceptu, PNF, senzomotoriky a s metodikou Ludmily Mojžíšové.

Fyzioterapii chápe jako holistický pohled na člověka a jeho obtíže, kdy se v tomto oboru potkává stránka obtíží fyzická i psychická. Ve své praxi uplatňuje funkční přístup. Snaží se v pohybovém aparátu odhalovat místa přetížená a naopak oslabená a dosáhnout jejich rovnováhy. Fyzioterapii vidí jako stopování obtíží a vstupem do pohybového programu chce pacienty naučit lépe poznat svůj pohybový systém.