MUDr. Renata Neumannová

Gastroenterolog

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství.
Od roku 1991 pracuje jako internistka v nemocnici Prostějov, 1. interní atestace.
Od roku 1995 praxe v interní a gastroenterologické ambulanci, provádí fibroskopická a ultrazvuková vyšetření trávicího traktu.
V roce 1998 získává specializaci v kurzech UZ vyšetření břicha a fibroskopií v Brně. Po MD se více věnuje komplexnímu pohledu na své pacienty i sebe sama. Hluboce si začíná uvědomovat souvislost nemoci s psychickým stavem nemocného.
Od roku 2005 pracuje v soukromé společnosti Salubra v Praze 5. Zde si prohlubuje své znalosti o souvislostech duševních stavů a nemocí při komplexních vyšetřeních interní mediciny. Zabývá se primární prevencí a zároveň pokračuje v praxi v gastroenterologické i interní ambulanci. Ve své práci využívá filozofické náhledy Etikoterapie, Germánské nové medicíny a zkušenosti z kurzů Emočních treninků a studia Enneagramu.