PharmDr. Bc. Renáta Palčinská

Fyzioterapeutka

Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na FTVS UK, kde pokračuje na navazujícím magisterském programu. Farmacii vystudovala v Bratislavě na FaFUK, které se několik let věnovala.

V terapii pracuje s dospělými a dětmi od školního věku. Snaží se pracovat komplexně, hledat a odhalovat příčinu obtíží pacienta. Pomáhá motivovat ke cvičení, úpravě ergonomie ve všednodenních činnostech a k uvědomování si pohybových stereotypů a jejich případné korekci. Ve své praxi využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, metody založené na neurofyziologickém podkladě (PNF), prvky reflexní masáže nohou a rukou, aromaterapie, senzomotorickou stimulaci a Fyzioterapii funkce.