Mgr. Tímea Bursíková

Fyzioterapeutka

Tímea absolvovala bakalářské i magisterské studium oboru Fyzioterapie na Prešovské univerzitě v Prešově na Slovensku. Po skončení magisterského studia směřovala své kroky na Erasmus do České republiky, kde nasbírala potřebné zkušenosti.

Má ráda pohyb, který léčí. V terapii je pro ni důležitá vzájemná důvěra a také odhodlání ve změnu k lepšímu. Snaží se, aby terapie každého pacienta bavila a byla mu nápomocná i v běžném životě po ukončení rehabilitace. Věnuje se převážně dospělým pacientům a ráda přistupuje k problematice jejich obtíží komplexně.

Ve své práci využívá postupy založené na pracích prof. Karla Lewita, Clary Lewitové, prof. Koláře, Ludmily Mojžíšové a dalších. Pracuje také na fyzikální terapii a absolvovala kurz baňkování.