Mgr. Václav Ježek

Fyzioterapeut

Václav Ježek je fyzioterapeut, který se věnuje dospělým i dětským klientům. Mimo svá studia na Fakultě biomedicínského inženýrství a Fakultě zdravotnických věd získával zkušenosti i během řady odborných kurzů a stáží, včetně těch zahraničních. Funkční terapeutický přístup, techniky měkkých tkání, mobilizace, metody na neurofyziologickém podkladě jsou jen některé z metod, jejichž prostřednictvím klientům pomáhá na jejich cestě k úlevě od obtíží.