Bc. Veronika Dlabačová

Fyzioterapeutka

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Během studií absolvovala praxe v nemocnicích, rehabilitačních centrech i v ambulancích, kde měla možnost seznámit se s nejrůznějšími směry fyzioterapie. Po studiu pracovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na odděleních chirurgie, kardiologie, interny a ARO.

Terapii se snaží vést komplexně. Ke každému pacientovi přistupuje individuálně a preferuje jeho aktivní přístup v terapii. Ve své praxi využívá měkké a mobilizační techniky, senzomotorickou stimulaci, prvky vývojové kineziologie, jógy, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a respirační fyzioterapie.