Prof. Yvona Šulcová

Lektorka

Fyzioterapeutka s dlouholetou zkušeností se specializací v dětské a dospělé revmatologii (VÚCHR, KDDL – 1.LF UK, FN 1). Nenahraditelná pro ni byla spolupráce s Doc. Vélem, prof. Lewitem a řadou vynikajících revmatologů a revmatochirurgů. V minulosti rozsáhlá publikační činnost (Grada, Galén, Maxdorf, MILLS- Voš, odborné časopisy a metodické pokyny), přednášková činnost (kongresy).

Je spoluautorkou metodických postupů rehabilitace po totálních endoprotézách. Účastnila se výzkumných a grantových projektů ve VÚCHR a KDDL FN 1. Je členkou pracovní skupiny dětských revmatologů. Vyučuje vyšetřovací metody, fyzioterapii v dospělosti a dětském věku u revmatiků. V současné době pracuje jako ambulantní fyzioterapeut v Arthrocentru, vede skupinovou LTV u pacientů s AS, spolupracuje s Klubem Bechtěreviků. Již po několikáté vede revmatologické kurzy a školicí akce v CKP Sámova.