Mgr. Zuzana Kohoutová

Psycholožka

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (2007), výcvik v analytické psychoterapii (ČSAP) a výcvik v hudebně-dramatických terapiích (Muzikoterapeutická asociace).

Pracovala jako konzultant linky důvěry pro děti a dospělé a také působila jako skupinový psychoterapeut s drogově závislými klienty. Poté byla zaměstnána jako psycholog v ambulantní péči pro pacienty s duševními poruchami.

V současné době absolvuje specializační vzdělávání – předatestační přípravu v oboru klinická psychologie.