Mgr. Zuzana Uhlířová

Fyzioterapeutka

Fyzioterapii vystudovala na 3. lékařské fakultě UK a na FTVS UK.  Působila ve státních i soukromých ambulantních rehabilitačních zařízeních jak v ČR, tak i v zahraničí. Aktivně se seznamuje s novinkami v oboru a dalším vzděláváním zvyšuje svou odbornost.

V rámci terapie kombinuje jak klasické fyzioterapeutické, tak i alternativní metody (např. reflexní terapii, Dornovu metodu atd.). Zajímá ji řešení vztahových potíží vnitřních orgánů a pohybového systému a možnosti jejich ovlivnění pomocí viscerální terapie.

Ve své praxi se především zaměřuje na práci s dospělými klienty, a to s funkčními poruchami, ortopedickými a poúrazovými stavy nebo i s viscerálními obtížemi. Klienta vnímá jako celek a podporuje jeho aktivní přístup k terapii.