Skolioprogram

Program určený pro klienty a klientky, které trápí skolióza různého typu a stupně (od školního věku po dospělé), pro klienty, u kterých se zvažuje operační řešení, ale rádi by se pokusili aktivním cvičením operaci předejít. V neposlední řadě pak také pro klienty se skoliózou, kteří již po operaci jsou a chtějí zlepšit funkci své páteře a trupu, případně pomoci snížit či eliminovat bolesti pohybového systému.

Specifikace léčby v programu:

Vychází z aktivního přístupu klienta k léčbě své skoliózy. Jedná se o intenzivní individuální kinezioterapii, která využívá speciální korekční techniky a metody podle Schrothové, Klappa, Karského, Gochta a Gessnerové, Niederhöfferových, Vojty a jiné. V rámci programu se klient naučí zvládat korekce držení těla i během každodenních běžných aktivit jako jsou stoj, chůze nebo sed.

V průběhu programu nabízíme po dohodě možnost supervizní návštěvy vašeho fyzioterapeuta, který vás léčí v místě vašeho bydliště.

Obsah programu

Vstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře
Vstupní kineziologický rozbor (na jeho základě je stanoven individuální fyzioterapeutický plán)
2x denně individuální fyzioterapie
3x týdně skupinové korekční cvičení (pod odborným dohledem fyzioterapeutky)
2x týdně nácvik relaxace, bioenergetické cvičení nebo taneční terapie (dle možností centra)
1x individuální psychosomatická konzultace
Výstupní kineziologický rozbor (zhodnocení programu)
Výstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře (na konci programu)

Volitelný výběr z doplňkových procedur pro klienta i jeho doprovod (není zahrnutý v ceně). Dle možností zařízení nabízíme např. masáže, vířivku, instruktáž Nordic Walking. Výběr a objednání jednotlivých doplňkových procedur doporučujeme již před začátkem skolioprogramu. Informace u koordinátorky skolioprogramu Mgr. Hany Sladké: hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex