Načítám Akce

Celostní přístup v ošetření jizev

Tento inovativní kurz si klade za cíl seznámit účastníky s vybranými funkčními přístupy ošetření jizev z pohledu Integrační Fyzioterapie.
Poukazuje na možné příčiny vzniku aktivní jizvy včetně spojitosti s   psychosomatickou vazbou (traumatická zkušenost). V průběhu semináře jsou vysvětleny pojmy aktivita/pasivita jizvy nebo opětovná aktivace staré jizvy. Na podkladě poznatků informačních technologií je vysvětleno šíření patologické informace z jizvy do celého biosystému člověka. Podkladem pro tuto část semináře je korejská metoda léčení SuJok.
Praktická část kurzu tak nabízí různé pohledy na jizvu jak v rámci diagnostiky, tak i při stanovení terapeutického plánu (pohled času, lokality, hloubky, iradiace/stagnace).

Cílem je ukázat možnosti vyšetření a ošetření jizvy fyzioterapeutem s využitím dostupných a legislativně použitelných technik, které fyzioterapeut může ve své praxi bezpečně aplikovat. Jsou to například techniky ošetření měkkých tkání, manuální lymfodrenáže (ev. M-MLD dle Loskotové), použití specifického tapingu, využití komplexních pohybů s cílem zapojit jizvu a okolní tkáně zpět do fyziologických pohybových stereotypů.

Lektorka si klade za cíl upozornit na nutnost individuálního, celostního přístupu k danému pacientovi a jeho jizvě. Tedy i vědomí, že jizva nezasahuje jen fyzické tělo, ale právě, že například i kolega z oboru psychoterapie nebo výživový poradce má v celostním přístupu své místo.

Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby jizev.

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou atp.

PÁTEK

|12:30-13:00 Prezence účastníků

|13:00-18:00 Teoretická část

|13:00-14:30

 • Zahájení kurzu
 • Jizva – pohled času, lokality, hloubky, iradiace/stagnace (diagnostika a stanovení terapeutického plánu)
 • Poruchy senzomotorických funkcí z pohledu integrační fyzioterapie

|14:30-14:45 Přestávka

|14:45-16:15 Teoreticko-praktická část kurzu

 • Psychosomatická vazba jizvy
 • Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s aktivní jizvou
 • Neurologické vyšetření ve vztahu k detekci aktivní jizvy
 • Diskuse

|16:15-16:30 Přestávka

|16:30-18:00

 • Kazuistiky
 • Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu
 • Porucha posturální kontroly ve vztahu k manifestaci aktivní jizvy po císařském řezu
 • Využití PNF v léčbě poruch posturální kontroly – „Mat activities“
 • Diskuse

 SOBOTA

|9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu

|9:00-10:30

 • Vyšetření a ošetření jizvy z pohledu Manuální medicíny
 • Význam cirkulace krve a lymfy v terapii aktivní jizvy
 • Terapie lymfatického systému ve vztahu k přítomnosti aktivní jizvy, Lymfatické dýchání
 • Diskuse

10:30-10:45 Přestávka

10:45-12:00

 • M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové
 • Využití lymfotapingu a crosstapu
 • Diskuse

|12:00-13:00 Oběd

|13:00-14:30

 • Sběr a interpretace informací v biosystému pohybového aparátu
 • Diskuse

|14:30-14:45 Přestávka

|14:45-16:15

 • Vyšetření a ošetření jizvy z pohledu Informačních technologií (SuJok)
 • Léčba aktivní jizvy na metafyzické úrovni
 • Diskuse

|16:15-16:30 Přestávka

|16:30-18:00

 • Léčba aktivní jizvy na „fyzické“ úrovni dle SuJok
 • Pacient č.1
 • Diskuse

NEDĚLE

|9:00-13:00 (14:00) Teoreticko-praktická část kurzu

|9:00-10:30

 • Pacient č. 2
 • Diskuse

|10:30-10:45 Přestávka

|10:45-12:15 Celostní přístup v ošetření jizev – shrnutí

|12:15-12:30 Přestávka

|12:30-13:00 (14:00) Diskuse a závěr

 

Na kurz si s sebou přivezte:

pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), nůžky na kineziotape

 

Na místě je možné zakoupit:

tape i crosstape, diagnostickou tyčinku

 

V ceně kurzu: kineziotape, crosstape

 

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Kurz je založen na znalosti anatomie a fyziologie měkkých tkání v rozsahu studia fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů. Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

 • Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
 • Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
 • Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů
 • Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3 a 5 s tématy „Pánevní dno“ a „Těhotenství“.

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický.

Součástí kurzu bude také ukázka konkrétní klinické práce.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex