Načítám Akce

Celostní přístup v ošetření jizev

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI SE KURZ NEMŮŽE USKUTEČNIT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM ZDE U NÁS V CKP SÁMOVA, ALE ROZHODLI JSME SE, ŽE UDĚLÁME KURZ ONLINE! PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE BĚŽNÝM ZPŮSOBEM ZDE NA WEBU. VŠECHNY TECHNICKÉ INFORMACE VÁM NÁSLEDNĚ DODÁME.
Inovativní kurz si klade za cíl seznámit účastníky s vybranými funkčními přístupy ošetření jizev z pohledu Integrační Fyzioterapie. Poukazuje na možné příčiny vzniku aktivní jizvy včetně spojitosti s   psychosomatickou vazbou (traumatická zkušenost). V průběhu semináře jsou vysvětleny pojmy aktivita/pasivita jizvy nebo opětovná aktivace staré jizvy. Na podkladě poznatků informačních technologií je vysvětleno šíření patologické informace z jizvy do celého biosystému člověka. Podkladem pro tuto část semináře je korejská metoda léčení SuJok. Praktická část kurzu tak nabízí různé pohledy na jizvu jak v rámci diagnostiky, tak i při stanovení terapeutického plánu (pohled času, lokality, hloubky, iradiace/stagnace).
Cílem je ukázat možnosti vyšetření a ošetření jizvy fyzioterapeutem s využitím dostupných a legislativně použitelných technik, které fyzioterapeut může ve své praxi bezpečně aplikovat. Jsou to například techniky ošetření měkkých tkání, manuální lymfodrenáže (ev. M-MLD dle Loskotové), použití specifického tapingu, využití komplexních pohybů s cílem zapojit jizvu a okolní tkáně zpět do fyziologických pohybových stereotypů.

Lektorka si klade za cíl upozornit na nutnost individuálního, celostního přístupu k danému pacientovi a jeho jizvě. Tedy i vědomí, že jizva nezasahuje jen fyzické tělo, ale právě, že například i kolega z oboru psychoterapie nebo výživový poradce má v celostním přístupu své místo.

Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby jizev.

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou atp.

|12:30-13:30 Registrace účastníků, technické otázky, propojení online

|13:30-18:30

 • Jizva – pohled času, lokality, hloubky, iradiace/stagnace (diagnostika a stanovení terapeutického plánu)
 • Poruchy senzomotorických funkcí z pohledu integrační fyzioterapie
 • Psychosomatická vazba jizvy
 • Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s aktivní jizvou
 • Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu
 • Využití PNF v léčbě poruch posturální kontroly – „Mat activities“
 • Význam cirkulace krve a lymfy v terapii aktivní jizvy
 • Lymfatické dýchání
 • Sběr a interpretace informací v biosystému pohybového aparátu

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky ve zdravotnictví

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Kurz je založen na znalosti anatomie a fyziologie měkkých tkání v rozsahu studia fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů. Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

 • Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
 • Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
 • Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů
 • Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3 a 5 s tématy „Pánevní dno“ a „Těhotenství“.

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex