Načítám Akce

Celostní přístup v terapii pánevního dna

Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Přináší poznatky z urogynekologie, psychogynekologie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie v gynekologii.
Kurz poskytuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí jejich pouhé posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské znalosti.
Problematika pánevního dna tedy není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit holistickým přístupem (v diagnostice i léčbě).

Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).

V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky. Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky.
Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho: „Terapeut nemá být v zajetí jedné metody.“

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou, atp.
Na kurz je možné přijet nejdříve půl hodiny před začátkem – vzhledem k provozu ordinací. Při dřívějším příjezdu využijte příjemné prostředí kavárny Moabit ve Vršovické ulici, kavárnu chráněné dílny Neobyčejná galerie v Sámově ulici nebo navštivte nedaleký park Grébovka s výhledem na Prahu.

PÁTEK

13:30-14:00 Prezence účastníků
14:00-20:00 Teoretická část
14:00-15:30 Zahájení kurzu, Základní funkce svalů PD, Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu, Svaly PD ve vztahu k limbickému systému, Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD, Neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD
15:30-15:45 Přestávka
15:45-17:15 Teoreticko-praktická část kurzu; Neurologické vyšetření u poruchy PD – praxe, Vztah postury a svalů PD, Využití PNF v léčbě PD, Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu, Diskuse
17:15-17:30 Přestávka
17:30-19:00 Rizika císařského řezu z pohledu fyzioterapie, Descenzus a prolaps pánevních orgánů, Inkontinence moči, Psychogenní poruchy mikce, Svaly PD a defekace, Využití poporodního/rektálního polštáře, Využití těhotenského polštáře, Diskuse
19:00-19:15 Přestávka
19:15-20:00 Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD, M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové, Terapie lymfatického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Diskuse

SOBOTA

9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu
9:00-10:30 Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD, Zafixovaná nutace pánve, Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam, Diskuse
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:00 Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie), Využití DNS v léčbě PD, Diskuse
12:00-13:00 Oběd
13:00-14:30 Využití posturální terapie dle Véleho a Čumpelíka v léčbě PD, Cvičení s využitím labilních ploch, Využití therabandu v léčbě PD, Diskuse
14:30-14:45 Přestávka
14:45-16:15 Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD, Diskuse
16:15-16:30 Přestávka
16:30-18:00 Terapie jizev spojených s PD, Diskuse

NEDĚLE

9:00-13:00 (14:00) Teoreticko-praktická část kurzu
9:00-10:30 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:15 Vyšetření bioenergetického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD, Komplexní pohled na léčbu PD
12:15-12:30 Přestávka
12:30-13:00 (14:00) Diskuse a závěr

Na kurz si s sebou přivezte:

Pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), velkou kancelářskou svorku, molitanový soft míček – střední – průměr 7 cm, žlutý/červený theraband 2 m, 7 semínek z jablka, nůžky na kineziotape.

Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické kolečko. Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.

Na místě je možné zakoupit:

Theraband červený nebo žlutý 2 m, molitanový míček střední průměr 7 cm, časopisy „Umění fyzioterapie“ (všechna čísla).

V ceně kurzu:

kineziotape, crosstape.
Vzhledem k rozsáhlosti tématu může lektorka zvolit jen některé postupy a pomůcky. 

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Kurz je založen na znalosti anatomie a fyziologie pánevního dna v rozsahu studia fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů. Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

  • Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
  • Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
  • Dysfunkce kloubu II. – Miroslav Tichý – téma pánve
  • Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů
  • Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3 a 5 s tématy „Pánevní dno“
    a „Těhotenství“.
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. V praktické části se budou účastníci navzájem vyšetřovat per vaginam a per rectum, prosíme, vezměte toto v úvahu předem.
Součástí kurzu může být také ukázka konkrétní klinické práce na účastníkovi kurzu.
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex