Načítám Akce

Celostní přístup v terapii pánevního dna

Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Náplň kurzu poskytuje terapeutům vodítko ke stanovení léčebného plánu pro pacienty obojího pohlaví.
V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí pouze jejich izolované posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské a biomechanické znalosti. Problematika pánevního dna rozhodně není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit i na systémové úrovni (holistický přístup) jak v diagnostice, tak i v léčbě.
V rámci kurzu je prezentován lektorkou propagovaný model tzv. „integrační fyzioterapie“. Kurz tak představuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. Teoreticko-praktický seminář přináší soudobé poznatky z chirurgie, gastroenterologie, onkologie, urologie, urogynekologie, traumatologie, psychosomatiky a rehabilitační a fyzikální medicíny, a to z pohledu specialisty vzdělaného v možnostech nefarmakologické a nechirurgické léčby dysfunkcí pánevního dna. V rámci kurzu je kladen důraz na vysvětlení autoharmonizačních mechanismů biosystému člověka.

Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).

V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky. Lektorka kurzu vysvětluje důležitost základního neurologického vyšetření pro detekci poruch pánevního dna. Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky. V rámci praktické části probíhá diskuse o ošetření PD per rectum nebo per vaginam, a to na základě osobní zkušenosti každého frekventanta kurzu, kterou získá právě v průběhu tohoto kurzu. Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho: „Terapeut nemá být v zajetí jedné metody a měl by umět poskytovat tzv. personifikovanou medicínu.“

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou, atp.
Na kurz je možné přijet nejdříve půl hodiny před začátkem – vzhledem k provozu ordinací. Při dřívějším příjezdu využijte příjemné prostředí kavárny Moabit ve Vršovické ulici, kavárnu chráněné dílny Neobyčejná galerie v Sámově ulici nebo navštivte nedaleký park Grébovka s výhledem na Prahu.

PÁTEK

|9:00-9:30 Prezence účastníků
|9:30-17:30 Teoretická část
|9:30-10:30 Zahájení kurzu, Základní funkce svalů PD, Svaly PD ve vztahu k limbickému systému (autogenní trénink, progresivní svalová relaxace podle Jacobsona, využití poznatků
nanobiologie ve stimulaci CNS, meditace), Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu – diagnostika a terapie, Diskuse
|10:30-10:50 Přestávka
|10:50-12:30 Teoreticko-praktická část kurzu
Základní neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD – teorie i praxe, Diskuse
|12:30-13:30 Oběd
|13:30-15:00 Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD, Vztah posturální kontroly a svalů PD, Využití PNF v léčbě PD, Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu, Vliv Barefoot obuvi na osový aparát, Diskuse \

|15:00-15:20 Přestávka
|15:20-17:30 Descenzus a prolaps pánevních orgánů, Inkontinence moči, Psychogenní poruchy mikce, Svaly PD a defekace, Využití poporodního/rektálního polštáře, Využití
těhotenského polštáře, Využití aniballu, Diskuse

SOBOTA

|9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu
|9:00-13:00 Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD (praktické vyšetření pánve), Podstata vyšetření a ošetření PD dle Mojžíšové, Zafixovaná nutace pánve, Vyšetření a ošetření měkkých tkání v oblasti pánve, Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam, Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD (pouze informativně), Diskuse

|13:00-14:00 Oběd
|14:00-15:30 Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD, M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové, Terapie lymfatického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Lymfatické dýchání – praxe, Diskuse

|15:30-15:50 Přestávka
|15:50-18:00 Terapie jizev spojených s PD, Rizika císařského řezu z pohledu fyzioterapie – tyto dvě témata jsou podrobně probírána v kurzu o jizvách, v tomto kurzu bude pouze stručná zmínka a pozvánka ke kurzu o ošetření jizev. Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie). Diskuse

 

NEDĚLE

|9:00-13:00 (14:00) Praktická část kurzu
|9:00-11:00 Cvičení podle základních tří os pohybu – v této části kurzu budou zmiňovány další terapeutické koncepty využívající znalosti vývojové kineziologie (Př. DNS, Posturální terapie dle Véleho a Čumpelíka, cvičení s využitím labilních ploch, cvičení s využitím therabandu), Diskuse

|11:00-11:20 Přestávka

|11:20- 12:20 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy, Vyšetření bioenergetického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD

Komplexní pohled na léčbu PD – shrnutí

Diskuse

|12:20-12:40 Přestávka
|12:40-13:00 (14:00) Ukončení kurzu

Na kurz si s sebou přivezte:

Pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), molitanový soft míček – střední – průměr 7 cm, žlutý/červený theraband 2 m.

Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické kolečko. Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.

Na místě je možné zakoupit:

Theraband červený nebo žlutý 2 m, molitanový míček střední průměr 7 cm, časopisy „Umění fyzioterapie“ (všechna čísla).

V ceně kurzu:

Velká kancelářská svorka

Vzhledem k rozsáhlosti tématu může lektorka zvolit jen některé postupy a pomůcky. 

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Kurz je založen na znalosti anatomie a fyziologie pánevního dna v rozsahu studia fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů. Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

  • Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
  • Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
  • Dysfunkce kloubu II. – Miroslav Tichý – téma pánve
  • Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů
  • Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3 a 5 s tématy „Pánevní dno“
    a „Těhotenství“.
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. V praktické části se budou účastníci navzájem vyšetřovat per vaginam a per rectum, prosíme, vezměte toto v úvahu předem.
Součástí kurzu může být také ukázka konkrétní klinické práce na účastníkovi kurzu.
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex