Načítám Akce

Etika v psychosomatice

Etika v medicíně je oblast, která se zabývá morálními a etickými otázkami, které se vztahují k vlastní praxi medicíny a poskytování zdravotní péče. Patří sem mnoho otázek, které zásadním způsobem ovlivňují způsob, jakým je péče poskytována.
Náš seminář bude zahájen úvodem do etiky s důrazem na tzv. čtyři základní principy lékařské etiky, mezi které patří beneficence (činit dobro), maleficence (nečinit zlo, primum non-nocere), autonomie (pacienta) a spravedlnost. Lektor uvede příklady jak se tato problematika odráží v psychosomatické praxi. Dále se zaměří na základní problematiku informovaného souhlasu, vztahu zdravotník – pacient (paternalismus vs. partnerství) a na několik vybraných pojmů ze sociologie, kulturologie a psychologie, bez nichž není možné etické problémy dostatečně chápat (pojmy jako individualismus, postmoderna, new-age, kult těla, medicinalizace).
V druhé části se lektor bude věnovat následujícím problémům: jak postupovat v případě etického problému nebo nejasností u terapeuta směrem ke svým kolegům. Jak držet hranice mezi terapeutem a pacientem (tzv. duální vztahy, problematika přenosu a protipřenosu). Ochrana informací. Bude možné také postupovat podle konkrétních připomínek a případů účastníků a podle toho program obměnit. Pokud časová dotace dovolí, lze postupovat také ještě více interaktivně a vytvořit na místě pokusný etický kodex fyzioterapeuta.

Akreditace:

Akreditace: Unify, AKP ČR
Odborný garant: Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Danuše Jandourková

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex