Načítám Akce

Etika v psychosomatice

Seminář nás zavede do oblasti, která je pro zdravotníky nesmírně důležitá. Ne vždy je ale v popředí našeho zájmu a studia.
Lektor se touto tématikou do hloubky zabývá a také ji vyučuje na univerzitě.
Seminář bude zahájen úvodem do etiky s důrazem na tzv. čtyři základní principy lékařské etiky, mezi které patří beneficence (činit dobro), maleficence (nečinit zlo, primum non-nocere), autonomie (pacienta) a spravedlnost. Uvedu příklady, jak se tato problematika odráží v psychosomatické praxi. Dále bych uvedl základní problematiku informovaného souhlasu,  vztahu zdravotník – pacient (paternalismus vs. partnerství) a několik vybraných pojmů ze sociologie, kulturologie a psychologie, bez nichž není možné etické problémy dostatečně chápat (pojmy jako individualismus, postmoderna, new-age, kult těla, medicinalizace).
V druhé části bych se věnoval následujícím problémům: jak postupovat v případě etického problému nebo nejasností u mě nebo u mých kolegů. Jak držet hranice mezi mnou a pacientem (tzv. duální vztahy, problematika přenosu a protipřenosu). Ochrana informací. Bude možné také postupovat podle konkrétních připomínek a případů účastníků a podle toho program obměnit. Pokud bude čas, lze postupovat také ještě více interaktivně a vytvořit na místě pokusný etický kodex fyzioterapeuta (ten existuje, ale je myslím nedostatečný).

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex