Načítám Akce

Forma, Funkce, Facilitace

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Úvodní kurz má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Pozornost je věnována svalovému napětí a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

(je upravován dle průběhu kurzu)

PÁTEK
14:00 – 14:30  Prezence účastníků
14:30 – 18:30  Zahájení kurzu; Teorie: Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci. Vztahy mezi jednotlivými oblastmi. Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku i v detailech
18:30 – 20:00  Přestávka na večeři
20:00 – 21:30  Teorie a praxe: nohy, reakce léčeného člověka, tedy terapeutická zpětná vazba: naučit se ji vnímat

 

SOBOTA
8:15 – 8:30 Ranní káva/čaj
8:30 – 13:00 Teorie: svalové napětí, jeho odchylky, možnosti jeho ovlivnění; Praxe: vztahy mezi jednotlivými oblastmi, změny struktury a její reakce. Terapeutické impulsy: sledování probíhajících změn ve formě těla, vnímání, napětí, koordinaci Terapeutické využití doteku (v detailu: DKK, oblast pánve)
13:00 – 14:00 Přestávka na oběd
14:00 – 18:00 Teorie: vnímání, zejména taktilní, jeho význam pro pohybovou funkci, učení se vnímání
18:00 – 19:30 Přestávka na večeři
19:30 – 21:00 Praxe: Terapeutické impulsy, reakce léčeného člověka, tedy terapeutická zpětná vazba: naučit se ji vnímat (v detailu: trup – břicho, bedra, hrudník)

NEDĚLE
08:15 – 08:30  Ranní káva/čaj
08:30 – 12:30  Teorie a praxe (viz výše v detailu: krk, hlava a dno dutiny ústní; ruce a HKK)
12:30 – 13:00  Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex