Načítám Akce

Funkční tape v běžné praxi

Funkční tape je jedním z důležitých nástrojů fyzioterapeuta. Slouží jako “prodloužená ruka” terapeuta poté, co pacient opustí jeho ordinaci. Pacient si ho s sebou odnáší jako pomocníka do svého běžného života pro lepší schopnost začlenění nově zažitého a naučeného. Aplikace funkčního tapu přímo vychází z funkční rozvahy a pochopení rozložení napětí a možností pohybu i stability daného člověka. Funkční tape se liší od kineziotapingu. Na rozdíl od předem daných návodů odkud kam máme tape nalepit se jej ako terapeuti učíme vymýšlet a tvořit podle aktuálního nálezu poruchy funkce. Funkční tape pak funguje jako podpora aktivního zlepšení místo pasivní náhrady.
Tento kurz navazuje na základní pilíře kurzů Fyzioterapie funkce: Forma-Funkce-Facilitace a Pohyb a stabilita, ve kterých jste se měli možnost seznámit se základními principy a uvažováním Fyzioterapie funkce, naučit se funkčnímu vyšetření, zvažování souvislostí a hledání optimálních terapeutických možností s ohledem na individualitu každého pacienta. Prostřednictvím tapu získává ošetřovaný jedinec možnost vyzkoušet si v terapii nově navozený prožitek intenzivněji i ve svém běžném životě. Tím prohlubujeme účinky naší terapie. Vedeme tak pacienty k větší samostatnosti.
“Výsledek terapeutického procesu závisí na kvalitě vnímání i sebevnímání, schopnosti učení a integrace nového do života. Samozřejmě také na motivaci. Ucítí-li pacient pozitivní změnu, je to motivující. Naučí-li se se sebou dobře zacházet a pečovat o to, stává se samostatnějším.” Clara Lewitová

Kurz nabízí kreativní terapeutické tapování a hledání vhodné aktivní opory pro konkrétního jedince v jeho aktuální situaci, na základě komplexního vyšetření a konkrétní potřeby pacienta.

Obsah kurzu

Teorie:

  • Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci?
  • Taktilní vnímání a jeho význam pro pohybovou funkci.
  • Svalové napětí a možnosti jeho ovlivnění.
  • Cíle tapování.
  • Princip pasivní opory a odlehčení, koordinace, restituce funkce. Pasivní odlehčení a aktivní terapie. Pasivní odlehčení a vnímání (extero-, propriocepce).
  • Na které struktury tapem působíme a jak. Meze možností tapu + jiné možnosti opory a odlehčení.
  • Možná rizika.
  • Výběr materiálu.

Praxe:

  • Vyšetřování pohledem: celek jakož i detail, jejich popis, hledání souvislostí mezi nimi.
  • Praktické použití tapu: funkční tape na končetinách i trupu. Jak hledat směry odlehčení, jak přizpůsobit tape funkci, jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie.

Orientační časový harmonogram:

SOBOTA

08:15–08:30 Prezence účastníků, zahájení, organizační záležitosti
08:30–12:30 Úvod: zahájení kurzu. Teorie: Princip pasivní opory a odlehčení. Praxe: Funkční tape na končetinách i trupu.
12:30–13:30 Polední přestávka
13:30–18:00 Teorie: Odlehčení, koordinace, restituce funkce
18:00–19:00 Přestávka na večeři
19:00–20:30 Teorie: Pasivní odlehčení a aktivní terapie. Praxe: Praxe: Jak hledat směry odlehčení.

NEDĚLE

08:15–08:30 Ranní káva/čaj
08:30–12:30 Teorie: Pasivní odlehčení a vnímání (extero-, propriocepce), učení. Praxe: Jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie.
12:30–13:30 Polední přestávka
13:30–18:00 Praxe: Jak přizpůsobit tape funkci a jak porozumět možným negativním reakcím člověka (zhoršení symptomů). Teorie: Meze možností tapu – jiné možnosti opory a odlehčení.
18:00–18:30 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, lékaře, maséry
Podmínkou účasti je absolvování kurzů FF1 (Forma, funkce, facilitace) a FF2 (Pohyb a stabilita).

Akreditace:

Počet kreditů: 10 (UNIFY)
Počet hodin: 18

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex