Načítám Akce

Fyzioterapie funkce 2: Pohyb a stabilita

Fyzioterapie funkce je přístup vycházející z učení Clary Lewitové, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru. Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce.
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

Orientační harmonogram kurzu:

Pátek:
13.45–14.00 prezence účastníků a organizační záležitosti
14:00 Zahájení kurzu
14:00–20:00 Teorie a praxe: Co je stabilita, stabilizační funkce, stabilita jako pohyb. Kvalita koordinace. Technika práce. Vyšetření formy – celku, výpověď tvaru, chůze. Práce na noze a dolní končetině. Gravitace a opora, Paradoxní a adekvátní stabilizace,

Sobota:
7:45–8:00 Ranní káva
8:00–13:00 Teorie a praxe: Pohybový vývoj a učení z hlediska stabilizační funkce – každá poloha má pro sebe přiměřené napětí. Pánev, Aktivní práce. Stabilita na trupu a na končetinách, Trupový válec.
13:00–14:00 Pauza na oběd
14:00–19:00 Teorie a praxe: Stabilizace páteře, Souvislosti částí, využití opory v pozici a v pohybu, Pletenec ramenní, HK, ruka. Aktivní práce.
19:00–19:30 pauza
19.30–21.00 diskuse s lektory a prostor na otázky

Neděle:
7:30–8:00 Ranní káva
8:00–13:00 Teorie a praxe: Význam os, opora o zem, přechody poloh, válení. Krk, čelist, hlava na krku, Aktivní práce.
13:00–13:30 Ukončení kurzu a závěrečná diskuse

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, maséry, pohybové terapeuty a další odborníky, kteří absolvovali kurz Fyzioterapie funkce 1: Forma-Funkce-Facilitace.

Akreditace:

Zažádáno u UNIFY
Počet hodin: 20
Odborný garant: Mgr. Jitka Holubcová

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex