Načítám Akce

Fyzioterapie funkce 3: O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu

Kapacita kurzu je naplněna. Přihlásit se však můžete jako náhradníci. V případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat.
Kurz O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu je třetím ze série kurzů Fyzioterapie – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru. Obsahově navazuje na kurzy předchozí a je obohacen o kreativní práci s pohybem. Kurz navazuje na kurzy Forma – funkce – facilitace a Pohyb a stabilita. Pro porozumění obsahu kurzu je třeba mít absolvovaný první a druhý kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce.
V roce 2015 se Bc. Lewitová rozhodla původní kurz o dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v úzké spolupráci s Mgr. Markem Králem pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Mgr. Marta Lebedová.

 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

(je upravován dle průběhu kurzu)

PÁTEK:

12:30 – 13:00    Prezence účastníků, organizační záležitosti

13:00 – 18:00    Přednáška: Celistvost člověka, cesta do vnitřních prostor.

Téma: Dolní končetina, pánev

18:00 – 19:00 Pauza

19:00 – 20:30 Vnímání těla, pohyb ve vlastním a všeobecném prostoru. Tempo.

SOBOTA:

08:00 – 12:30    Přednáška: Dech jako pohyb a tvar. Proměnlivost.

Téma: Břicho, bedra, bránice a hrudník

14:00 – 18:00     Přednáška: Pohyb a jeho různé kvality. Regulace napětí dechem. Funkční souvislosti.

Téma: Propojení trupu, těžiště.

18:00 – 19:00 Pauza

19:00 – 20:30 Výrazovost (expresivita) pohybu. Emoce. Autenticita, improvizace a hravost v pohybu.

NEDĚLE:

08:00 – 12:30    Přednáška: Nosná funkce dechu.

Téma: Opora a pohyb v prostoru, nonverbální komunikace. Pohybový experiment.

12:30                     Shrnutí a ukončení kurzu, organizační záležitosti.

Akreditace:

Kredity: 14,5 kreditu (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)

Počet hodin: 20,5 (á 60 minut)

Odborný garant: Bc. Clara Lewitová, Mgr. Jana Týkalová

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborník

S sebou:

pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat, poznámkový blok.

 

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex