Načítám Akce

Komplexní fyzioterapie dětí

Kapacita kurzu byla naplněna, hlásit se však můžete jako náhradníci, případně se přihlaste na další termín 18.9.
Seznámíte se s hlavními mezníky psychomotorického vývoje dítěte s ilustrativními ukázkami kvalitativních a kvantitativních rozdílů ve vývoji.
Poskytneme rámcový přehled současně používaných metodik dětské fyzioterapie a prodiskutujeme jejich potenciál. Zároveň nabídneme náhled na širší kontext, ve kterém terapie dětí probíhá. Specifikem je nutná provázanost s rodinnou situací, rodinnými návyky, možnostmi blízkých pečujících osob. Hledáme společně s nimi, co je pro rodinu možné a akceptovatelné.
Do terapie v dnešní době patří také nutnost utřídit a vyjasnit množství rozporuplných informací a názorů, které si rodiče do terapie přinášejí. Necháme prostor pro diskuzi nad obouváním, šátkováním, manipulaci s kojenci a dalšími tématy specifickými pro terapii dětí.

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti

9.00 – 10.20 Zahájení kurzu. Psychomotorický vývoj 0 – 8 měsíců

10.30 – 12.00 Psychomotorický vývoj 8 měsíců – 3 roky

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 14.00 Stručné seznámení s metodikami časné dětské fyzioterapie (Vojtův princip, Bobath koncept, aktivace dolních končetin při planovalgozitě) včetně psychosomatického přístupu ve využití těchto metodik

14.15 – 15.45 Handling, obutí, šátky, chodítka. Diskuse.

15.45 – 16.00 Závěr

Časový harmonogram může být v průběhu kurzu upravován dle aktuálních podmínek a potřeb účastníků.

URČENO PRO:

fyzioterapeuty a lékaře.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex