Načítám Akce

Nalezněte svůj terapeutický styl

I neviditelné věci mají své jméno.

Nalezení vlastního terapeutického stylu je jeden z nejobtížnějších kroků v profesionálním životě každého terapeuta. Ano, nutným základem je naučit se různé terapeutické postupy a techniky, osvojit si terapeutické dovednosti a uplatnit je v praxi. Terapii pak vykonáváme na někom jiném. Jako kdybychom si mysleli, že lze pacienta opravit jako rozbitý stroj. Řada terapeutů pak má pocit, že znalosti různých metodik postačí a jsou jedinou zárukou úspěchu či neúspěchu léčby. Mnozí se s tím skutečně spokojí.
Někteří vyhoří a teprve pak hledají důvody, proč se tak stalo. Někteří si uvědomí, že jsou pacienti, u kterých se jim terapie daří a u jiných pacientů nedosahují žádných terapeutických úspěchů. Někteří se zeptají, jak mohou být více úspěšní, jak mohou více pomoci.
Všechny tyto situace mají jedno společné. Terapeuta. Protože pro úspěch/neúspěch léčby potřebujeme také poznat sami sebe a svůj terapeutický styl.

Tento kurz je pro ty, kteří chtějí znát odpověď na otázky:

  • Proč se mi s některými pacienty daří terapie více a s některými méně?
  • Jak mohu rozvinout své terapeutické dovednosti nad rámec metodik a daných postupů?
  • Co má vliv na vytvoření dobrého terapeutického vztahu?
  • Co ze mě dělá úspěšného terapeuta?
  • Jak nevyhořet?

Podíváme se tedy sami na sebe jako na jeden z nástrojů v terapii – na silné, slabé a skryté části své osobnosti a svého příběhu, abychom mohli tuto zkušenost začít vyžívat ku prospěchu – svému i pacientů.

Praktické zkušenosti získané v tomto semináři bude možné rozšířit a prohloubit v akreditovaném kurzu „Psychosomatický přístup ve fyzioterapii“, ve kterém se dozvíte více o teoretických základech psychosomatické péče, zažijete sami sebe v sebezkušenostní skupině a budete pokračovat v rozvíjení praktických dovedností.

Harmonogram:

Sobota
8:30 prezence účastníků a organizační záležitosti
9:00-12:00 výuka
12:00-13:00 oběd
13:00-18:00 výuka

Neděle
8:30 organizační záležitosti
9:00-12:00 výuka
12:00-13:00 oběd
13:00-17:00 výuka

Velmi důležité je účastnit se kurzu v plném rozsahu a dorazit včas. Prosíme o příchod 30 min. před zahájením a naplánovat si odjezd až po plánovaném ukončení (platí pro oba dny). Tento požadavek je důležitý jak pro vás, tak s ohledem na ostatní účastníky.

Kurz může být prožitkově intenzivní. Je důležité se jej účastnit v dobrém zdravotním stavu. Po jeho dokončení si pro následující dny ponechte volnější a méně náročný program, aby se zkušenosti a prožitky mohly dobře usadit a integrovat. V případě potřeby můžete vaši účast či možná omezení diskutovat s lektorem kurzu.

Striktním požadavkem účasti kurzu je dodržení důvěrnosti a respektu k sobě i ostatním.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, pohybové terapeuty, maséry a další somatické terapeuty

Akreditace:

Počet kreditů: 10 (UNIFY)
Počet hodin: 15

Lektor:

Lektorem kurzu je MUDr. Petr Kolátor. Na přípravě kurzu se účastní jako asistenti Mgr. Radim Michalec, vedoucí fyzioterapeut CKP Roseta a Mgr. Aneta Paurová, fyzioterapeutka CKP Roseta, vedoucí odborné praxe studentů lékařských škol a členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex