Načítám Akce

O dětech: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí

Jako fyzioterapeuté hledáme inspirativní přístupy pro práci s dětmi, kteří jsou velmi specifickými pacienty. Narodí se s určitými danostmi, které se učíme zohlednit a pak procházejí rychlým vývojem ve velmi krátké době a s tím možnými změnami napětí. Oproti dospělým vyžadují trochu jiný terapeutický přístup: děti mají jinou schopnost výdrže a soustředění než dospělí, terapie klade na terapeuta jiné nároky na komunikaci nejen s nimi, ale také s jejich rodiči či pečujícími osobami. Ti nejmenší pak ani nemohou aktivně následovat našich instrukcí – je spíše o ně nějakým způsobem pečováno a s nimi zacházeno. Úspěch v terapii je tedy podmíněn také naší schopností inspirovat k práci a ke změně i jejich rodiče. Součástí terapie je pak i učení handlingu, hledání vhodné zátěže, pohybu, oblékání, obouvání a mapování dalších každodenních úkonů.
Tento nový kurz aplikuje přístup Fyzioterapie funkce na práci s miminky a malými dětmi. V rámci kurzu budou postupně přítomny dle možností 3-4 děti, na kterých zkušený fyzioterapeut Mgr. Marek Král, žák Clary Lewitové,, ukáže klinickou práci: vyšetření, terapeutickou úvahu, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma, vhodnou komunikaci s rodiči. Kurz je zaměřen na miminka, batolata a děti až do věku 10 let.
Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Přístup Fyzioterapie funkce může být také vhodným doplněním jiných metodik pracujících s dětmi, učí nás funkčnímu způsobu náhledu a uvažování.

Orientační časový harmonogram:

(je upravován v průběhu kurzu)

SOBOTA

08:30–09:00 Registrace
09:00–10:00 Teorie: Tvar (forma) a co znamená pro možnosti pohybového vývoje; vybavení (vyvinutí), pohyb – prostředí
10:00–11:30 Klinická práce – 1. dítě: vyšetření, terapeutická úvaha, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma
11:30–12:00 Otázky a diskuse
12:00–13:30 Pauza na oběd
13:30–14:30 Teorie: Napětí tkání, pevnost, pružnost; trofika, hypotonie, trávení, dech
14:30–16:00 Klinická práce – 2. dítě: vyšetření, terapeutická úvaha, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma
16:00–17:00 Otázky a diskuse

NEDĚLE

09:00–10:00 Přednáška na téma: Reakce na podnět, taktilní vnímání, rovnováha, stabilita, kondice, zdraví, nemoc, otužilost, samostatnost
10:00–11:30 Klinická práce – 3. dítě: vyšetření, terapeutická úvaha, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma
11:30–12:00 Otázky a diskuse
12:00–13:30 Pauza na oběd
13:30–15:00 Klinická práce – 4. dítě: vyšetření, terapeutická úvaha, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma
15:00–16:30 Otázky a diskuse. Zakončení kurzu.

Akreditace:

Akreditace: bude zažádáno u UNIFY
Odborný garant: Mgr. Jitka Holubcová

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky. Je nutné mít absolvované kurzy FF1 a FF2.

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Základní řadu kurzů Fyzioterapie funkce (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu a 4. Funkční tejp) je možné absolvovat u kteréhokoliv ze svobodných učitelů Fyzioterapie funkce: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové.
Základní řadu rozšiřují další kurzy, které aplikují nebo procvičují přístup Fyzioterapie funkce. Patří sem např. kurzy Senzitivní období ve vývoji dítěte, O stabilitě a pohybu v měnících se světě, Vnitřní a vnější pohledem učitele Fyzioterapie funkce. Dále sem patří kurzy, které učí i ostatní svobodní učitelé FF: (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, O rukách, O nohách, O pánevním dnu, O dýchání, O vnitřních prostorech, apod.
Mezi základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň 9 měsíční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů.
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex