Načítám Akce

O vnitřních prostorách a o dýchání (online)

Náš pohyb, to, jak se cítíme i chováme, závisí nejen na vnějším, ale i na vnitřním prostředí. Změny napětí v dutinách trupu můžeme nalézat i ovlivnit. Jak a kdy máme a kdy nemáme pracovat v hlubokých vrstvách? Může člověk sám ovlivňovat své vnitřní napětí – a jak?
Dech není jen projevem života a duše, je to reálný fyzický pohyb. Je to autonomní funkce a zároveň volní proces. Děje se ve vnitřním prostoru, který on sám současně spoluvytváří. Když je dech volný, probíhá minimální silou. Dech současně mobilizuje i stabilizuje. Dech citlivě reaguje na změny i ve vzdálenějších segmentech. Dýchající hrudník nese pletenec ramenní, odlehčuje krční páteř od tahu a je oporou pro celý trup. Hypo- i hypertonus omezují volný dech. Vnější tlak na hrudník mění jeho průběh. Zádrž dechu je jedna z paradoxních stabilizací.  Pokud dech vázne, je třeba postarat se o dostatek všestranného pohybu na čerstvém vzduchu
Kurz Vnitřní prostory je aplikací přístupu Clary Lewitové. Navazuje na základní řadu kurzů fyzioterapie funkce. Základní řada obsahuje čtyři základní kurzy (Forma, funkce, facilitace; Pohyb a stabilita; O dýchání a Funkční tape). Absolvování předešlých kurzů NENÍ podmínkou účasti, ale v porozumění přednášeným poznatkům může účastníkům pomoci. Kurz je praktický, s důrazem na vlastní prožitek.

Cílem je v průběhu semináře ukázat i praktické využití, nicméně vzhledem k časovým a prostorovým možnostem nemůžeme nabídnout ucelený výklad Fyzioterapie funkce. K praktickému nácviku celkového vyšetření a terapeutického ovlivnění slouží vícedenní kurzy z řady Fyzioterapie funkce.

Časový harmonogram:

|14:45 – 15:00 Přihlášení účastníků, technické záležitosti
|15:00 – 16:00 Teorie diagnostiky funkčních poruch z tvaru, z palpace a vyšetření, vnímání
|16:00 – 17:00 prostor pánve, kyčlí a břicha, hrudníku, pletenců a krku a možnosti terapie: stimulace, relaxace, mobilizace, stabilizace.
|17:00 – 17:15 Přestávka
|17:15 – 18:15 Aktivní cvičení, tape; praktické uplatnění. Klinické souvislosti.
|18:15 – 18:30 Závěrečné shrnutí a diskuse

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex