Načítám Akce

Pohyb a stabilita

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.
Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

(je upravován dle průběhu kurzu)

SOBOTA

8:30-9:00 Prezence účastníků, ranní káva/čaj

9:00-13:00 Teorie: Vývoj koordinace, neurofyziologické předpoklady adekvátní stabilizace. Celek jako forma – jaký prostor zaujímá. Stabilita jako pohyb. Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku, v detailech. Popis. Výpověď tvaru.

13:00-14:00 Přestávka na oběd

14:00-16:30 Teorie: Pohyb a stabilita jako komplementární funkce; „nesení“ versus „držení“. Trupový válec. Praxe: Vzájemný vztah pohybu a stability, trup a končetiny, jejich vztah v různých situacích. Příprava pacienta na práci na stabilizační funkci. Práce minimální silou.

16:30-20:30 Teorie: Stabilizační funkce a vertikalizace. Adekvátní a Paradoxní stabilizace. Praxe: Podmínky pro vertikalizaci, vertikalizace. Stabilní změny poloh. Příprava pro dynamickou stabilizaci trupu.

 

NEDĚLE

8:45-9:00 Ranní káva/čaj

9:00-13:30 Teorie: Hypermobilita, nestabilita/stabilita lokálně v jednotlivých kloubech, jakož i v celém systému. Praxe: Stabilizační funkce a její zlepšení v jednotlivých kloubech: cílená stabilizace pro každý kloub, jakož i systému jako celku v různých výchozích polohách.

13:30-14:30 Přestávka na oběd

14:30-19:00 Teorie: Pasivní vs. aktivní opora. Vnější opora (tape, pás). Význam os. Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace. Praxe: přiměřené napětí pro každou polohu. Opora o zem. Stabilita končetin a stabilita prostoru. Adekvátní stabilizace v dynamice.

19:00-19:30 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Akreditace:

Počet kreditů: 10 (UNIFY)
Počet hodin: 20

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex