Načítám Akce

Pohyb a stabilita

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.
Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

PÁTEK

13.30-14:00 Prezence účastníků, zahájení kurzu, organizační záležitosti

stabilizace. Celek jako forma – jaký prostor zaujímá. Stabilita jako pohyb.

Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku, v detailech. Popis.

výpověď tvaru. 

„držení“. Trupový válec.

Praxe: Vzájemný vztah pohybu a stability, trup a končetiny, jejich vztah

v různých situacích. Příprava pacienta na práci na stabilizační funkci. Práce

minimální silou. 

SOBOTA

8.45 – 9.00 Ranní káva/čaj

stabilizace.

Praxe: Podmínky pro vertikalizaci, vertikalizace. Stabilní změny poloh.

Příprava pro dynamickou stabilizaci trupu.

jakož i v celém systému. 

Praxe: Stabilizační funkce a její zlepšení v jednotlivých kloubech: cílená

stabilizace pro každý kloub, jakož i systému jako celku v různých výchozích

polohách.

NEDĚLE

8.45 – 9.00 Ranní káva/čaj

Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace.

Praxe: přiměřené napětí pro každou polohu. Opora o zem. Stabilita končetin

a stabilita prostoru. Adekvátní stabilizace v dynamice.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex