Načítám Akce

Pohyb a stabilita

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.
Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

 

Harmonogram:

PÁTEK

|13.30-14:00        Prezence účastníků, zahájení kurzu, organizační záležitosti

|14:00-18:00        Teorie: Vývoj koordinace, neurofyziologické předpoklady adekvátní

stabilizace. Celek jako forma – jaký prostor zaujímá. Stabilita jako pohyb.

Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku, v detailech. Popis.

výpověď tvaru.

|18:00-20:30        Teorie: Pohyb a stabilita jako komplementární funkce; „nesení“ versus

„držení“. Trupový válec.

Praxe: Vzájemný vztah pohybu a stability, trup a končetiny, jejich vztah

v různých situacích. Příprava pacienta na práci na stabilizační funkci. Práce

minimální silou.

SOBOTA

|8.45 – 9.00         Ranní káva/čaj

|9.00 – 13.00       Teorie: Stabilizační funkce a vertikalizace. Adekvátní a Paradoxní

stabilizace.

Praxe: Podmínky pro vertikalizaci, vertikalizace. Stabilní změny poloh.

Příprava pro dynamickou stabilizaci trupu.

|13.00 – 14.00     Přestávka na oběd

|14.00 – 18.30     Teorie: Hypermobilita, nestabilita/stabilita lokálně v jednotlivých kloubech,

jakož i v celém systému.

Praxe: Stabilizační funkce a její zlepšení v jednotlivých kloubech: cílená

stabilizace pro každý kloub, jakož i systému jako celku v různých výchozích

polohách.

 

NEDĚLE

|8.45 – 9.00         Raní káva/čaj

|9.00 – 13.30       Teorie: Pasivní vs. aktivní opora. Vnější opora (tape, pás). Význam os.

Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace.

Praxe: přiměřené napětí pro každou polohu. Opora o zem. Stabilita končetin

a stabilita prostoru. Adekvátní stabilizace v dynamice.

|13.30 – 14.00     Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex