Načítám Akce

Úvod do aplikované biotensegrity a Fascie

Vědecký výzkum tkání lidského těla v posledních letech představuje struktury, které jsme dlouho přehlíželi, a jejichž existence poukazuje na další úroveň propojenosti naší fyzické formy – fascie.
Doposud nás k porozumění lidskému tělu inspirovala metafora tělo jako stroj. Touha odkrýt jeho tajemství jako dokonale fungujícího mechanismu vedla až k rozdělení na jednotlivé části a systémy. V klasické anatomii se učíme o těle obecném, jehož podobu pak očekáváme u každého člověka. Teoreticky víme, že vše souvisí se vším a vše je individuální. V praxi se ale může stát, že přes všechno, co jsme se naučili, jedinečnost konkrétního, živého organismu nevidíme.
Dalo by se zažitou metaforu částí nahradit něčím, co by aktuální vědecké poznatky zohlednilo? Jak bychom se mohli na tělo podívat skutečně jako na celek a uvažovat v kontextu všech jeho tkání? Co se můžeme o našem těle naučit pozorováním fyzikálních zákonitostí platících v přírodě? Jakou roli hraje v našem těle fascie? Jak nás pochopení struktury a vlastností fascie v její kontinuitě může provést vnímáním souvislostí tak, abychom v terapii měli lepší výsledky?

Studium biotensegrity otevírá dveře k pohledu na člověka jako na organismus. Základním modelem je tensegrita, samonosná struktura, v níž není jedna část důležitější než druhá, protože až jejich spolupráce tvoří celek. Umožňuje pochopit způsob působení sil a distribuce napětí v systému, je kombinací stability a pohybu, ukrývá v sobě principy spirality a mnoho dalšího. Poskytuje možné vysvětlení, proč všechno souvisí se vším a proč když se pohne jedna věc, pohne se všechno.

Páteční seminář Úvod do aplikované biotensegrity zprostředkovává první seznámení s biotensegritou jako paradigmatem v oblasti práce s lidským tělem. Představuje model tensegrity jako alternativu k pochopení principů a zákonitostí, které můžeme pozorovat v naší struktuře a funkci. Ukazuje cestu k nahlížení na lidské tělo jako na jeden propojený systém.

Co si odnesete? Základní přehled o tématu a možnostech využití tensegrity jako průvodce v praxi fyzioterapeuta, vlastnoručně vyrobený model, nové otázky.

Navazující sobotní část Fascie je úvodem k porozumění fascii v kontextu celého těla. Zaměřuje se na formování tkání v rámci embryogeneze, věnuje se primárně významu působení fyzikálních sil v těle, seznamuje s principy mechanotransdukce. Je ochutnávkou biotensegrity aplikované v praxi manuální a pohybové terapie. Učí přemýšlet a vnímat v rámci lidského organismu jako celku s důrazem na individualitu každého člověka.

Z této části si odnesete: Náhled na fascii jako celek, základní pochopení jejích vlastností, zkušenost vnímání působení sil ve vlastním těle i v těle pacienta, nástroje k práci s lidským tělem jako celkem v praxi.

Úvodní seminář je určen pro fyzioterapeuty a odbornou veřejnost. Součástí absolvování obou jeho částí je společné setkání online s měsíčním odstupem, kdy proběhne diskuze o aplikaci probraných témat v praxi a bude prostor pro nové dotazy. Páteční seminář je možné absolvovat i samostatně.

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky

Akreditace:

Zažádáno u UNIFY
Počet hodin: 9,5
Odborný garant: Mgr. Jitka Holubcová

Cena:

Celý seminář (Úvod do biotensegrity + Fascie a online zoom/záznam) – cena: 3.920 Kč
Jenom páteční seminář: Úvod do biotensegrity – cena: 1.260 Kč

Orientační harmonogram kurzu:

Pátek 21. června (3 h)
16:00 – 17:15 Představení biotensegrity
17:15 – 17:30 Přestávka
17:30 – 19:00 Model tensegrity prakticky
19:00 – 19:15 Diskuze

Sobota 22. června (5,5 h)
9:00 – 10:30 O původu fascie
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Fascie optikou biotensegrity
12:15 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Praktická část
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:15 Diskuze, praktické ukázky a závěr

Neděle 21. července (1,5 h)
18:00 – 19:30 Q&A a praktické ukázky na platformě Zoom (nebo záznam)

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex