Načítám Akce

Úvod do fyzioterapie dětí

Seznámíte se s hlavními mezníky psychomotorického vývoje dítěte s ilustrativními ukázkami kvalitativních a kvantitativních rozdílů ve vývoji.
Poskytneme rámcový přehled současně používaných metodik dětské fyzioterapie a prodiskutujeme jejich potenciál. Zároveň nabídneme náhled na širší kontext, ve kterém terapie dětí probíhá. Specifikem je nutná provázanost s rodinnou situací, rodinnými návyky, možnostmi blízkých pečujících osob. Hledáme společně s nimi, co je pro rodinu možné a akceptovatelné.
Do terapie v dnešní době patří také nutnost utřídit a vyjasnit množství rozporuplných informací a názorů, které si rodiče do terapie přinášejí. Necháme prostor pro diskuzi nad obouváním, šátkováním, manipulaci s kojenci a dalšími tématy specifickými pro terapii dětí.
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex