Načítám Akce

Úvod do Fyzioterapie funkce – ONLINE

Fyzioterapie funkce (FF) je způsob funkčního myšlení, který je založen na pochopení vztahů a souvislostí v těle člověka v komunikaci s jeho prostředím.  Funkční způsob myšlení můžeme jako terapeuti uplatnit ve všech dalších terapeutických přístupech a metodikách. Základně souvisí se schopností číst  ze struktury těla, napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Terapie je pak vedena jako dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a pohybové životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.
Smyslem kurzu je seznámení účastníků s přístupem Fyzioterapie funkce. Kurz je koncipován, jako možnost nahlédnout do principů FF, v tomto případě online formou. Na něj lze pak navázat prezenčním vícedenním kurzem ze série FF Forma – Funkce – Facilitace.
Kurz je sestaven z teoretické části (obecné principy FF, anamnéza, vyšetření pacienta) a ze sebezkušenostních cvičení. Okrajově se dotýká i jednotlivých palčivých civilizačních témat (obouvání, vývoj, ne/používání síly, vnímání). Důraz je kladen na rozvíjení funkčního myšlení.

Pro koho:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře, maséry a další odborníky, kteří se zajímají o funkční přístup v práci s tělem. Rádi přivítáme i studenty fyzioterapie.

Harmonogram:

14:45 – 15:00    Registrace účastníků, kontrola připojení
15:00 – 16:00    Teoretický úvod do přístupu FF, Celistvost, Funkční myšlení,
16:00 – 17:00    Vyšetření, klinická úvaha.
17:00 – 18:00    Témata: Napětí, Vnímání, Koordinace. Sebezkušenostní cvičení
18:00 – 18:15    Závěrečné shrnutí a diskuse.

Diplom z kurzu dostanete e-mailem do 14 dní po skončení kurzu.

Cena:

V řádném čase: 1 400 Kč,
Se záznamem: 1 600 Kč (záznam poskytujeme na 48 hodin)
Studenti fyzioterapie do 26 let v denním bakalářském studiu (v řádném čase): 600 Kč
Členové ASF: 600 Kč

Forma kurzu:

Seminář probíhá prostřednictvím služby Zoom, který od Vás nevyžaduje žádnou registraci, ani vytváření účtu. Poprosíme Vás ale o instalaci aplikace Zoom zde (pro systém: iOs, Android, Windows). Připojit se můžete pomocí počítače, telefonu, tabletu

Akreditace:

Počet kreditů: 4 (UNIFY – fyzioterapeuti)
Odborný garant: Mgr. Jitka Holubcová

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex