Lékař

Rehabilitační lékař:

  • Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta, zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového systému jako celku. Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých, ale závažnějších příčin jeho problémů, které vyžadují speciální odbornou léčbu – infekční, neurologická či interní onemocnění. Pokud to stav pacienta vyžaduje, odešle jej i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista..). Také se snaží podchytit stále častěji se vyskytující psychosomatické příčiny.

Konzultace v oboru gastroenterologie a vnitřního lékařství:

  • MUDr. Renata Neumannová hledá se svými klienty hluboké příčiny jejich akutních i chronických onemocnění. Pomáhá těm, kteří chtějí poznat, či si již sami uvědomují, jak se jejich život podílí na jejich nemocech. Tito lidé již také tuší, že mají i jiné možnosti, jak ke své nemoci přistoupit. Mohou tak objevit souvislosti mezi jejich nemocí, strukturou osobnosti a prožíváním životních situací. MUDr. Neumannová s klienty hledá a navrhuje konkrétní kroky a pomáhá na cestě ke změně. Každý má potenciál k uzdravení své nemoci sám v sobě. 
  • téměř každý pátek gastroenteroložka MUDr. Renata Neumannová

Akupunktura

V CKP Sámova nabízíme akupunkturu k léčbě bolestí pohybového aparátu, bolestí hlavy, ke zmírnění migrény, k léčbě psychosomatických obtíží. Napomáhá také při regeneraci při ochrnutí lícního nervu, po mozkových příhodách, po úrazech. Je to metoda, která navrací tělo do původní tzv. dynamické rovnováhy.

Objednávat se můžete přes recepci telefonicky, či emailem.